Gyakran ismétlet kérdések


1.    Milyen dokumentumok szükségesek a bérléshez?

  • Ausztriai lakcímbejelentő lap
  • Munkaszerződés
  • Kereseti igazolás
  • Utolsó három havi bérpapír
  • Személyazonosságot igazoló dokumentum: személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél
  • Bankkártya

2.    Kötelező-e a bérlőnek lakásbérlés esetén kauciót fizetni?

Igen. A kaució mértékét Ausztriában a bérleti törvénykönyv (Mietrechtgesetz, röviden MRG) szabályozza. Minimum 3 havi és maximum 6 havi kauciót is elkérhet a tulajdonos törvény szerint. 3 havinál magasabb kaució a tulajdonos általában azokban az esetekben kér, ha a lakás bútorozottan kerül bérbeadásra vagy a bérlő fizetőképessége nem elég erős (pl. 3 hónapnál rövidebb munkaviszonnyal rendelkezik Bécsben). A kaució a tulajdonos biztosítéka arra az esetre, ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, vagy a lakást normál elhasználódásnál rosszabb állapotban adja vissza a bérlő a kiköltözéskor.

3.    Visszakapja-e a bérlő a kauciót a kiköltözéskor?

Amennyiben a kiköltözéskor a bérlő a lakást normál elhasználódás mértékének megfelelő állapotban adja vissza, és nincs bérleti díj tartozása, a kauciót teljes összegben visszakapja. Ellenkező esetben a bérlő bérleti díj tartozása vagy a lakás normál elhasználódáson felüli állapotából eredő javítási költségek a kaucióból levonásra kerülnek.

4.    Ki határozza meg a bérleti viszony időtartamát?

A bérleti viszony időtartamát a tulajdonos határozza meg, általában 3, 5, 10 évre vagy ritkább esetben határozatlan időre, amely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.  A bérleti viszony időtartama a tulajdonost kötelezi arra, hogy a bérleti szerződésben meghatározott bérleti viszony időtartamán belül a bérlő bent maradhat a lakásban, a tulajdonos nem mondhatja fel előbb a szerződést, ha a bérlő a bérleti szerződésben foglalt pontoknak maradéktalanul eleget tesz.

5.    Mikor mondhatja fel a bérlő a bérleti viszonyt?

A bérlőnek törvényi szabályozás szerint 1 év letelte után joga van felmondani a bérleti szerződést 3 hónapos felmondási idővel (a bérleti szerződés az első 12 hónap letelte utáni hónapban mondható fel). Tehát  minimum 16 hónapig a bérlőnek bent kell maradnia a lakásban ill. fizetnie kell a bérleti díjat.

6.    Hogyan mondhatja fel a bérlő a bérleti viszonyt?

A felmondást minden esetben írásban kell tennie a bérlőnek a tulajdonos felé.

7.    Kötelező-e lakásbiztosítást kötnie a bérlőnek?

Igen, a tulajdonos kötelezheti a bérlőt lakásbiztosítás megkötésére, amely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül. A lakásbiztosítás havi díja kb. 15 EUR, amely egyben felelősség biztosítást is ad a bérlő számára.

8.    Tarthat-e a bérlő háziállatot a lakásban?

A tulajdonos döntése, hogy engedélyezi-e háziállat tartását a lakásban, amely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

9. Bejelenheti-e a bérlő főlakcímként az albérletét?

Igen, minden irodánk által kiközvetített lakásnál joga van a bérlőnek döntésétől függően fő- vagy ideiglenes lakcímbejelentésre. A bejelentkezéshez szükséges, tulajdonos aláírásával ellátott formanyomtatványt (Meldezettel) a bérleti szerződés aláírásának a napján adjuk át a bérlőnek.

10. Ki kell-e festetni a lakást a kiköltözéskor?

A vitás esetek elkerülése érdekében a lakásról mind beköltözéskor mind  kiköltözéskor dátummal és időponttal ellátott fotóprotokoll készül. Normál elhasználódás estén nem kell a bérlőnek kifestetni a lakást kiköltözéskor. Amennyiben a bérlő normál elhasználódáson felüli állapotban adja vissza a lakást vagy megváltoztatta a falak színét, akkor a beköltözéskori állapotnak megfelelő színű és minőségű festetés költsége a bérlőt terheli. FONTOS! A falak festésének szakszerű minőségben kell történnie, így csak hozzáértő szakember végezheti el!

További információkért forduljon hozzánk bizalommal!